januari 10

De ring van 5: het ultieme middel voor persoonlijke en zakelijke groei

Wat is een ring van 5?

Mijn moeders laatste wens: een ring van 5


"Als ik er niet meer ben, wees dan een ring van 5." Het waren de laatste woorden van mijn moeder, vastgelegd in een brief die ik pas na haar overlijden ontdekte. In die woorden lag haar diepste verlangen verscholen: de hoop dat haar vier kinderen en onze vader, zelfs na haar fysieke afwezigheid, als een hechte eenheid zouden blijven. Een eenheid doordrenkt met liefde en begrip, klaar om elkaar bij te staan wanneer nodig.


Een ring van 5 binnen mijn ouderlijk gezin?


Als jongste van de vier kinderen was ik anders – gevoeliger, dromeriger, en soms zelfs introverter in een wereld die leek te applaudisseren voor stoerheid en extraversie. In het gezin waar ik opgroeide, voelde ik me vaak onbegrepen. Als man werd van je verwacht dat je sterk was, onbevreesd op doelen afstapte, en verantwoordelijkheid droeg als een loodzware last. Mijn perfectionisme en faalangst (die ik gelukkig overwonnen heb) zijn diepgeworteld in dit verleden, waarin ik het gevoel had onder druk te staan en dat ik anders moest zijn dan dat ik wilde zijn. Het vormen van een Ring van 5 binnen mijn ouderlijk gezin bleek dan ook een uitdaging te zijn die we niet gezamenlijk konden aangaan.


Of een ring van 5 binnen mijn eigen gezin?


Maar het idee van die ring, geplant door mijn moeders laatste wens, liet me niet los. Het kreeg pas werkelijk betekenis toen ik Sandra ontmoette. Haar liefde en aanmoediging gaven me de vrijheid om te zijn wie ik werkelijk wil zijn. Mijn ring van 5 groeide met de komst van mijn kinderen en zelfs mijn hond, Zola, die nu deel uitmaken van dit bijzondere netwerk. Een ring van 5 is niet enkel een persoonlijk fenomeen; het reikt verder dan de grenzen van mijn gezin.


Of een ring van 5 binnen Skillz Online?


Het ondernemerschap bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Mijn ouderlijk gezin raadde me af, maar mijn eigen ring van 5 duwde me voorwaarts. De harde realiteit van groei bracht niet alleen succes, maar ook afgunst en hatelijke opmerkingen. Hoge bomen vangen immers veel wind. Daar ontdekte ik dat ik ook zakelijk een ring van 5 nodig had – mensen die me steunen en helpen, zelfs op de meest onzekere momenten.


Kortom: een ring van 5 creëert niet alleen veiligheid en vertrouwen, maar vormt ook het fundament voor persoonlijke en zakelijke groei. Het is de kracht die ons in staat stelt om te blijven bloeien, zelfs te midden van de uitdagingen die het leven en ondernemerschap met zich meebrengen.


Jim Rohn (1930-2009) was een Amerikaanse ondernemer, auteur en motivational speaker die wereldwijd bekend stond om zijn inspirerende seminars en lezingen over persoonlijke ontwikkeling en zakelijk succes. Hij wordt beschouwd als een pionier op het gebied van zelfhulp en heeft talloze mensen geïnspireerd met zijn filosofieën over mindset, doelen stellen en de kracht van persoonlijke relaties. Rohn's Ring van Vijf theorie benadrukt het belang van de vijf mensen met wie we het meest omgaan en hun invloed op ons leven en succes.

De essentie van de ring van 5

De invloed van de mensen om je heen


De kern van de Ring van 5 is als een ontdekkingsreis door mijn eigen leven, een reis die ik bijna had gemist in de chaos van mijn drukke dagen. De echo van mijn moeders woorden, een laatste wens voor een blijvende eenheid, bereikte me pas weer via gesprekken met andere ondernemers. Jim Rohn's theorie onthulde een verborgen waarheid: de mensen waarmee we het meeste omgaan, bepalen ons welzijn op een diepgaande manier, en dit gebeurt vaak zonder dat we het bewust doorhebben.


Gedrag en Normen

Je neemt bewust gedrag, waarde en normen waar bij de mensen om je heen. Dit kan er toe leiden dat je dit gedrag en de waarden en normen overneemt. Dat kan bewust zijn, maar ook onbewust. Dit kan leiden tot het handelen op de automatische piloot: het handelen volgens deze waarden en normen, zonder dat je er over nadenkt.


Denkwijze en perspectief

Veel mensen leven echt op de automatische piloot. Het makkelijkste is dan dat je alle overtuigingen en perspectieven van de mensen om je heen overneemt, simpelweg omdat ze constant aanwezig zijn. Wanneer je hier op een later moment last van krijgt, en jij je hiervan bewust wordt, kun je daar bewust afstand van nemen, omdat je realiseert dat het niet bij jouw past. Je reflecteert bewust over de denkwijze en perspectieven van de mensen om je heen, neemt van sommige elementen afstand en wijst ze af, en accepteert en omarmt andere. Dit heeft dus een grote invloed op hoe je situaties interpreteert en welke beslissingen je neemt.


Emotionele Toestand

De reacties van alle mensen om je heen kunnen je emotionele toestand beïnvloeden. Emoties, meningen en opvattingen van anderen kunnen zowel positief als negatief zijn, en zich verspreiden naar jou. Wanneer je niet hebt geleerd hoe je hiermee moet omgaan, kan het je stemming beïnvloeden. Je kan echter leren om hier op een veel bewustere manier mee om te gaan en om veel meer 'je eigen ding' te doen. Daarmee val je echter wel op. Het kan nieuwe emoties, meningen en opvattingen veroorzaken waar je mee zal moeten leren omgaan.


Zelfbeeld en identiteit

Wanneer je niet bewust leeft en handelt, ontstaat het risico dat je zelfbeeld en identiteit wordt vormgegeven door de mensen om je heen. Sommige mensen komen er later achter dat ze zich in feite voelen als een leeg omhulsel: een persoon zonder echte eigen identiteit, doordat alle keuzes die ze gemaakt hebben in feite niet van zich zelf zijn, maar zijn bepaald door de waarden en normen van andere mensen om hen heen. Wanneer jij leert reageren, je mening durft te uiten en je eigen grenzen beter leert aangeven, ontstaat er ruimte voor een nieuw zelfbeeld en een nieuwe identiteit. Maar daar is lef,  en doorzettingsvermogen voor nodig.

Midden in de woestijn in Australie, realiseerde ik me dat ik niets meer was dan een legbatterijkip


"Ook al bedoelde mijn ouders het goed, toch gaven ze me het beeld dat ik als zoon zijnde een extravert en vlot persoon moest zijn. Ze zeiden ook letterlijk tegen me: "waarom lijk je niet meer op je broer?". Ik kreeg het idee dat ik niet goed genoeg was als persoon en dat ik anders moest zijn. Door mijn gevoeligheid was ik extra alert en zag ik precies hoe iedereen zich om me heen gedroeg. Ik merkte dat het me niet lukte om ook zo te zijn. Dat zorgde ervoor dat ik veel angsten opbouwde als kind.


Naast mijn gevoelige aard was ik ook nog eens de jongste telg uit het gezin, te vroeg geboren en een motorieke achterstand. Dit zorgde voor wat ik het "kleine broertjes syndroom" noem. Goed bedoelde adviezen van vader, moeder, broer en zussen, omdat ze me letterlijk en figuurlijk als het kleine broertje bleven zien, ook al was ik inmiddels volwassen.

Een vriendin van me confronteerde me er mee dat ik niets meer was dan een legbatterijkip. Ik was in shock. Wat zei ze nu? Ze vertelde me dat ik mijn reis naar Australië, een lang gekoesterde wens, dreigde te annuleren, omdat mijn ouders het geen goed idee vonden. Dat ik de tatoeage waar ik al zo lang van droomde, niet zou zetten, omdat mijn zus de opmerking maakte, dat tatoeages voor "klootjesvolk" zou zijn. Waar was mijn enthousiasme en de passie gebleven?

Ik kwam er toen achter dat ik volledig op de automatische piloot leefde, een onhoudbare situatie. Ik ging toch naar Australie, helemaal alleen, voor een periode van 2 maanden. Daar ontdekte ik mezelf en besloot ik dat het definitief anders moest. Nu was ik aan de beurt."

Hoe giftig is jouw ring van 5?


Opeens kom je er achter dat het leven anders liep dan verwacht

Veel mensen die niet lekker in hun vel zitten, tegen een burn-out aan lopen, of misschien zelfs wel depressief zijn,  hebben een verstoorde ring van 5. Ze hebben te lang op de automatische piloot geleefd. Als kind zijnde hebben ze zoveel waarden en normen opgenomen, waar ze nooit bij stil hebben gestaan.

Wanneer je als kind 7 jaar oud wordt, vindt er een soort van wakker schud moment plaats. Je brein ontwikkelt zich en "opeens" merk je dat mensen om je heen stress ervaren. Dat de mensen om je heen eigenlijk niet zo leuk zijn als dat je dacht. Dat herhaalt zich op je 14e jaar, 21e jaar, enz.


Even doorpakken: wie zijn de giftige personen. uit je leven?

Soms is dit ook het moment dat jij je opeens realiseert dat het leven niet is verlopen dan dat je had verwacht. Dit is het ideale moment om door te pakken. Wanneer je op zo'n moment bewust kijkt naar de mensen om je heen, en je noteert wie die 5 mensen zijn die het dichtst bij je staan, zul je merken dat niet iedereen een positieve bijdrage levert. Dat kan tijdelijk zijn, maar soms kan dat helaas ook van lange duur zijn. Denk aan een vader die te veel drinkt en soms losse handjes heeft, aan een moeder dit vaak druk en moe is en te weinig tijd heeft voor haar kinderen. Soms zit je in een fase in je leven dat sommige mensen om je heen voornamelijk een negatieve bijdrage leveren, dus als het ware "giftig" zijn.


Optimaliseer je ring van 5

Dit kan van tijdelijke aard zijn, als in dagen of weken. Maar soms is het van lange duur. Wanneer jij veel bewuster wil leven, je eigen keuzes wil maken, je eigen ding doen, volledig jezelf wil zijn, lukt dat niet wanneer je dagelijks wordt blootgesteld aan dit giftige gedrag.

Vandaar wanneer je bewust kijkt, je de giftige personen even wat verder van je af mag plaatsen. Soms leidt dat tot het verbreken van contact met familieleden of vrienden. Soms komt dat na een tijdje wel weer goed, maar soms ook niet.

Kortom: je ring van 5 is als een levend mechanisme: je zult dagelijks in de gaten moeten houden of je ring van 5 nog een positieve bijdrage levert, of het je helpt om gelukkig te zijn, of dat het je op dit moment met name hindert.

Mijn zoon schrok zich wezenloos op zijn 7e verjaardag


Ik herinner me het nog zo goed, toen mijn zoon 7 jaar oud werd. Hij kwam thuis na een lange schooldag en riep boos: "Hoe kunnen ze dat nu doen?!". Hij legde uit dat een kleine jongen van groep 1 met een bal aan het spelen was op het schoolplein. Een oudere jongen van groep 8 nam de bal af en schopte de bal weg, verderop de bosjes in. Terwijl zijn vader er naast stond, en zwijgend toekeek.


Het leek net alsof er een mist optrok in het hoofd van mijn zoon. Opeens leek de wereld heel anders. Maar in feite was de wereld nog precies hetzelfde, mijn zoon merkte het alleen nu pas op. Vervolgens riep hij: "ik weet niet of ik dat vriendje op school nog wel leuk vind. Hij doet soms zo gemeen". Opeens zag hij de wereld door een heel andere bril.

Ik was 22, toen alle familieperikelen me even te veel werden. Ik belde mijn moeder op en gaf aan dat ik voorlopig even niet thuis wilde komen. Ik had afstand nodig, ruimte om tot rust te komen en om makkelijker te kunnen bepalen welke keuzes ik op dat moment wilde maken. Ze reageerde heel begripvol, wilde meteen naar me toe komen om te helpen, maar ik wees haar hulp af. Op dat moment.

Ik realiseerde me dat ik van slag was omdat ik sommige mensen, giftige mensen, te dichtbij liet komen. Er waren te veel mensen om me heen die me precies wisten te vertellen wie ik was en wat ik zou moeten doen. Door de afstand die ik toen nam, ontdekte ik pas wat ik zelf nu écht wilde.

Maar ik ontdekte ook welke mensen ik echt nodig had en die me konden helpen in dit proces. Ik ging naar huis, vertelde mijn moeder hoezeer ik haar gebaar waardeerde, waarna ze me een dikke knuffel gaf. Mijn moeder is altijd onderdeel van mijn ring van 5 geweest, maar vanaf dat moment zocht ik meer contact met mensen waarvoor ik zelf bewust koos, een goede vriendin en enkele vrienden uit Tilburg.

Ik voelde me meteen een stuk beter. Ik koos bewust voor mezelf.

Werk aan je eigen "ringen"


De meeste mensen in de samenleving leven dus op de automatische piloot: ze maken keuzes op basis van wat ze tijdens hun opvoeding hebben meegekregen, wat ze geleerd hebben van anderen. Sommige mensen kijken bijna letterlijk om zich heen, om te zien wat andere mensen doen, voordat ze hun eigen keuzes maken. Op zich is dat niet zo erg, en voor veel mensen werkt dit prima.

Andere mensen komen er op een gegeven moment echter achter dat ze niet tevreden zijn met de keuzes die ze tot nu toe gemaakt hebben. Ze voelen zich als een legbatterijkip of als een leeg omhulsel. Vanaf dat moment zul je je hoofd boven het maaiveld moeten uitsteken en bewust voor jezelf moeten kiezen. Keuzes maken die echt bij je passen, ongeacht wat andere mensen daar van vinden.

Dit is echter lastig omdat de meeste mensen om je heen wel een mening hebben over wat goed is en wat niet. Wanneer je echt bewust voor jezelf kiest en je eigen keuzes maakt, zal dat waarschijnlijk tot verwarring, afkeur en kritiek leiden. Daar komt de ring van 5 theorie goed bij van pas!

01

je ring van 5

De binnenste ring is dus de ring van 5. Dit zijn de mensen die je midden in de nacht kan bellen en die altijd voor je klaar staan. Het versterken en gezond houden van deze binnenste ring, de Ring van 5, is essentieel voor je persoonlijke groei en welzijn. Zo bestaat mijn ring van 5 uit mijn vrouw Sandra, mijn dochter, mijn zoon en zelfs mijn hond Zola.


Hier zijn enkele belangrijke aspecten om op te letten en manieren om aan je binnenste ring te werken:

 • Ga eens na wie de 5 personen zijn die het dichtste bij je staan
 • Welke invloed heeft die persoon op jou? Heeft die persoon een positieve invloed, of heeft die persoon een giftige invloed?
 • Zet personen met een giftige invloed wat verder af, bijv. in je ring van 15 of ring van 50. Houd er rekening mee dat dit tijdelijk kan zijn, maar het kan in extreme gevallen ook definitief zijn.
 • Bloed is bloed, maar soms is het soms cruciaal voor jezelf om ook mensen waarvan je houdt, tijdelijk wat meer op afstand te houden. Dat kan dus ook je moeder, je broer, je zus, je man of zelfs je kind zijn. Het gaat in eerste instantie om je eigen welzijn. Mensen die echt om je geven zullen het begrijpen.
 • Stimuleer een open en eerlijke communicatie binnen je ring van 5. Moedig gesprekken aan over gevoelens, behoeften en verwachtingen. Communiceer duidelijk over je persoonlijke grenzen, zodat misverstanden geen kans maken.
 • Wees selectief wie je toelaat tot je binnenste ring. Kies voor mensen die iets positiefs bijdragen aan je welzijn en groei.
 • Wees niet bang om je binnenste ring aan te passen. Het is een dynamisch proces. Soms is het nodig om afstand te nemen van bepaalde personen voor je eigen welzijn.
 • Leef bewust en ga regelmatig na of alles nog klopt binnen je ring van 5. Stel jezelf vragen over de impact van de huidige leden van je ring van 5 op je welzijn en groei. Herken ook patronen van interacties, wanneer bepaalde situaties herhaaldelijk negatieve invloeden hebben, overweeg dan hoe je ze kan aanpakken.
 • In dit niveau streef je naar relaties die in evenwicht zijn. Je geeft ondersteuning en ontvangt die ook weer terug. Een gezonde relatie is gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid. Benadruk positieve aspecten en geef regelmatig positieve feedback aan de mensen in de binnenste ring.
 • Accepteer dat relaties evolueren en veranderen. Wees flexibel en pas je aan wanneer nodig. Moedig groei aan binnen je ring van 5. Sta open voor de ontwikkelingen van individuen en relaties.

Door bewust te zijn van de invloeden binnen je binnenste ring en actief te werken aan het creëren van een positieve, ondersteunende dynamiek, leg je de basis voor een gezonde en stimulerende omgeving waarin jij en de mensen om je heen kunnen gedijen.

Ik ben gestopt met het vieren van verjaardagen


Mijn ring van 5 bestaat dus uit mijn vrouw Sandra, mijn dochter, mijn zoon en zelfs mijn hond Zola. Wij voeren bijna elke dag gesprekken over de ring van 5. Mijn kinderen konden er zelfs op de basischool een spreekbeurt over houden.


Voor ons staat de ring van 5 voor veiligheid en vertrouwen. Het geeft ons focus om keuzes te maken die voor ons goed voelen. Wat andere mensen vinden van de keuzes die ik maak, wordt vanzelf minder belangrijk. Alleen wat mijn ring van 5 ervan vindt, is belangrijk voor me.


Zo besloten Sandra en ik om verplichte verjaardagen af te schaffen. Zowel die van anderen als die van onszelf en de kinderen. Verjaardagen staan voor verplicht koffie schenken en taart aansnijden. Praten over hoe mooi het weer is en hoe het gaat op je werk.

Vooral binnen Sandra's familie was het traditie om je verjaardag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te vieren, inclusief avond eten met de hele familie. Toen we braken met deze traditie, werd ons dat in eerste instantie niet in dank afgenomen. Later braken we helemaal met deze traditie.

We besloten dat we het fijner vinden om intensiever en persoonlijk contact aan te gaan met de mensen waar we om geven. Dat betekent voor mij dat ik liever even kom borrelen met een blokje kaas en een wijntje, onder het genot van een diepgaand gesprek. Soms ga ik nog steeds wel eens naar een verjaardag, maar niet uit verplichting, maar omdat ik daar zelf voor kies.


Iedereen weet dat inmiddels van mij, en voelen zich dan ook vereert als ik dan toch eens op een verjaardagsfeest verschijn.

02

je ring van 15

De Ring van 15, iets verder weg dan de binnenste Ring van 5, omvat een bredere kring van invloeden en relaties die nog steeds significant zijn voor je welzijn en groei. Denk aan je vader, je moeder, je broer, je zus, je beste vriendin, een collega, een mentor, enz. Om de banden met deze ring aan te scherpen, ga je rituelen met ze aan. Met de een ga je wekelijks uit eten, met de andere ga je maandelijks shoppen, hardlopen of BBQ-en.


Hier zijn enkele manieren om aan je Ring van 15 te werken en waar je op moet letten:

 • Probeer zoveel mogelijk personen te identificeren die niet tot je ring van 5 behoren, maar nog steeds heel belangrijk voor je zijn. Dat mogen er maximaal 15 zijn. Denk aan familie, vrienden, collega's, mentors, enz. Het zijn mensen die je in staat stellen te groeien en te leren op professioneel gebied.
 • Zorg voor een gevarieerde groep van mensen in je ring van 15. Verschillende behoeften hebben immers andere mensen nodig. Zoek mensen die je inspireren en waar je op een wederzijds verrijkende manier mee kunt communiceren.
 • Blijf actief communiceren met je ring van 15. Het onderhouden van relaties vereist regelmatig contact en interesse tonen in elkaars leven. Zoek naar gedeelde interesses en activiteiten om verbindingen te versterken.
 • Wees een empatisch luisteraar. Bied ondersteuning en begrip aan je ring van 15 wanneer ze het nodig hebben. Zorg ervoor dat relaties wederzijds ondersteunend zijn. Het moet een omgeving zijn waarin iedereen kan floreren.
 • Houd bewust rekening met persoonlijke grenzen. Dit voorkomt dat relaties te veeleisend worden en zorgt voor een gezonde dynamiek. Periodieke evaluaties van je ring van 15 is belangrijk. Als bepaalde relaties niet langer positief bijdragen, overweeg dan aanpassingen.
 • Creer een omgeving waarin iedereen kan leren en groeien. De ring van 15 moet een gemeenschap zijn waarin kennis en ervaringen worden gedeeld.

Het onderhouden en cultiveren van de Ring van 15 vereist bewuste inspanningen, open communicatie en een evenwichtige benadering van relaties. Door diversiteit te omarmen, empathisch te zijn en gezamenlijke doelen na te streven, kun je een ondersteunend netwerk opbouwen dat bijdraagt aan zowel persoonlijke als professionele groei.

Mijn moeder keurde mijn vrienden af (en had achteraf toch gelijk)


Ik was 18 toen mijn moeder me voor het eerst vertelde dat iemand die ik als een goede vriend zag, dat eigenlijk helemaal niet was. "Je moet met mensen omgaan waaraan je je kan optrekken", vertelde ze me.

Ik begreep toen niet wat ze daarmee bedoelde en vond het eerder irritant dan dat het me steunde. Toen diezelfde vriend me een tijdje later liet vallen als een baksteen en zijn nieuwe vrienden belangrijker vond, begreep ik wat ze bedoelde.


Ook in mijn leven als ondernemer heb ik dit ervaren. Wanneer jij als persoon sneller groeit dan je omgeving, kan dit spanningen veroorzaken. Dit kan op persoonlijk vlak, want ook daar merkte ik dat vrienden komen en gaan. Maar ook op zakelijk vlak kunnen er spanningen, jaloezie en afgunst onstaan.

Wat mijn moeder bedoelde is dat je bewust kijkt naar je ring van 5 en ring van 15. Het is een dynamisch proces. Je kan wekelijks besluiten om mensen die in je ring van 5 zitten even te verplaatsen naar je ring van 15. Mensen die niet langer in je ring van 15 horen, kun je verplaatsen naar je ring van 50.

Andersom kan het ook: iemand die opeens belangrijker voor je wordt, kan vanuit de ring van 50 naar je ring van 15 worden verplaatst. Als je er een intieme relatie mee krijgt, verplaatst hij zich naar je ring van 5.


Op deze manier reken ik al jaren af met angsten en onzekerheid. Met mijn huidige ring van 5 en 15 voel ik me veilig en kan ik de hele wereld aan.

03

je ring van 50

De Ring van 50 omvat een bredere kring van mensen, maar het is gericht op het beheren van afstand en het minimaliseren van de invloed van personen met potentieel negatieve of giftige energie. Denk bijvoorbeeld aan je vader die in je gehele jeugd een dominante invloed had. Of aan je moeder die een tikkeltje narcistisch kan zijn soms. Het kunnen ook vrienden of collega's zijn. Het zijn mensen die ertoe neigen om je dagelijks, of vrijwel continue bloot te stellen aan negatieve energie. In zo'n klimaat wordt het vrijwel onmogelijk om je eigen persoonlijke groei te omarmen.


Hier zijn enkele suggesties om aan je Ring van 50 te werken en waar je op moet letten:

 • Wees selectief bij het toelaten van mensen tot je Ring van 50. Kies ervoor om afstand te houden van personen die een negatieve invloed hebben op je welzijn. 
 • Communiceer duidelijk je grenzen. Laat mensen weten dat je ruimte nodig hebt en dat je bepaalde relaties op een afstand wilt houden.
 • Erken wanneer een relatie schadelijk is en neem afstand. Dit kan fysiek zijn, zoals minder frequente ontmoetingen, of emotioneel, zoals het beperken van deelname aan negatieve gesprekken.
 • Wees selectief met welke informatie je deelt met mensen in je Ring van 50. Voorkom dat negatieve invloeden toegang krijgen tot persoonlijke aspecten van je leven.
 • Concentreer je op relaties die positiviteit en steun bieden. Omring jezelf met mensen die je aanmoedigen en geloven in je groei en succes.
 • Houd je aandacht gericht op je dromen en doelen. Laat je niet afleiden door negatieve meningen die niet constructief bijdragen aan je vooruitgang.
 • Begrijp de kracht van positieve gedachten en focus. Cultiveer dagelijks positieve gedachten en vermijd situaties waarin negativiteit de overhand heeft. Gebruik visualisatietechnieken om je doelen voor te stellen en positieve energie aan te trekken.
 • Evalueer periodiek de mensen in je Ring van 50. Zorg ervoor dat deze groep nog steeds in lijn is met je groei en welzijnsdoelen. Wees bereid om aanpassingen te maken. Als bepaalde relaties niet bijdragen aan een positieve omgeving, overweeg dan om afstand te nemen.
 • Zet je eigen welzijn op de eerste plaats. Als een relatie bijdraagt aan stress, angst of negativiteit, overweeg dan afstand te nemen om je eigen gezondheid te beschermen. Reflecteer regelmatig over je eigen welzijn en geluk. Streef naar een omgeving die bevorderlijk is voor je persoonlijke groei en geluk.

Het beheren van je Ring van 50 is een bewuste keuze om jezelf te beschermen tegen potentieel schadelijke invloeden. Het handhaven van duidelijke grenzen en het actief selecteren van positieve invloeden zorgen voor een omgeving waarin je kunt floreren en de wet van aantrekkingskracht in je voordeel kunt laten werken.

Ik adviseerde mijn beste vriendin om nooit meer een keuze te maken


Een goede vriendin van me zat er helemaal doorheen. Ze gaf aan dat ze een narcistische moeder had en dat ze vrij veel van haar eiste. Ze belde voortdurend, en vanwege haar narcistische aard hadden haar vragen een dwingend karakter. Mijn vriendin was daar gevoelig voor, en voordat ze het wist had ze weer iets beloofd waarvan ze er later achter kwam dat ze dat helemaal niet wilde.

Toen ik haar de ring van 5 theorie uitlegde, gingen er veel lampjes branden. Ik gaf haar een gouden tip:

Wanneer je moeder iets aan je vraagt, ze je vanaf nu: "goed idee mam, ik denk er even over na, en kom er later op terug". Je neemt geen beslissing en stelt het nemen van die beslissing uit. Wanneer je thuis aankomt en tot rust komt, ontdek je wat je echt wil, zonder de dwingende invloed van je moeder. Maak dan de keuze die je echt wil maken, en communiceer dat terug.


De houding van mijn vriendin veranderde enorm. Toen ik haar enige tijd later weer sprak had ze een stralende lag op haar gezicht. Ze had haar moeder verder af gezet, in haar ring van 50, en andere mensen die haar meer positieve energie gaven dichterbij gezet. Daardoor voelde ze zich zo veilig en vertrouwd dat het makkelijker werd om haar mening te uiten. Terwijl ze de bovenstaande tip toepaste, zag ze een verwarde blik in het gezicht van haar moeder. Het werd een spelletje, waarbij ze zelf altijd aan het langste einde trok. Een spelletje of een trucje waar ze hard om kon lachen en waarbij ze zelf de regie en controle behield.

04

andere ringen

Natuurlijk heb je ook nog de ring van 100, 150, 200, 500, 1000 enz. Je kan er zover in gaan als dat je wilt. Laat het principe duidelijk zijn: hoe verder je relatie op afstand wordt gezet, hoe minder belangrijk die persoon voor je is.

De ring van 5 in je privé leven

Wanneer je deze theorie goed toepast, zul je merken dat alle vormen van stress en onrust terug te herleiden zijn naar deze theorie. Het is een kwestie van het verdelen van je energie. Ik pas deze theorie al zolang toe dat het als helemaal vanzelf gaat, zonder dat ik daar bewust over na hoef te denken.

Wanneer je in balans wil zijn, pas je niet alleen de bovenstaande tips toe, maar kijk je ook naar de energie die dat oplevert:

 • Je steekt de energie die je hebt, en die soms schaars is, vooral als je niet lekker in je vel zit, eerst in jezelf. Nog voordat je die energie in je partner steekt, of in je kind. Jij staat altijd op nummer 1.
 • Wanneer je energie over hebt, steek je die niet zomaar in mensen, maar eerst in je ring van 5. Die ring zorgt immers voor stabiliteit, veiligheid en vertrouwen. Dit is cruciaal als je wil blijven groeien.
 • Wanneer je dan nog energie over hebt, steek je die in je ring van 15. Soms betekent dit dat je energie na je ring van 5 op is. Je ring van 15 begrijpt dat en vind dat niet erg! Ze wachten wel totdat ze aan de beurt zijn.
 • Je ring van 50 zal zich diep beledigd voelen als je zegt dat je geen tijd hebt. Het zijn mensen die zich wellicht stiekem belangrijker vinden dan wie dan ook of de aandacht opeisen. Met een bewuste mindset realiseer je dat dit niet jouw probleem is en houd je ze op afstand.

Ik merk dat als ik niet op deze energieverdeling let, het ALTIJD verkeerd afloopt. Elke keer weer opnieuw. Elke situatie die stress oplevert kan ik hier naar terug herleiden.

Hersteld contact met ouders leidden bijna tot een relatiebreuk


Een vriend van me besloot om het contact met zijn familie te herstellen, na een afwezigheid van 5 jaar. De spanning was om te snijden, er was immers in 5 jaar niets besproken en verstopte gevoelens kwamen aan beide kanten naar boven.

Dit kostte zoveel energie en stress, dat dit ook weer een uitwerking had op het gezin van mijn vriend zelf. Hij kwam gestresst thuis, was kortaf richting vrouw en kinderen en belandde bijna in een burn-out. Het was een onhoudbare situatie.

Totdat ik hem vertelde dat hij zijn energie totaal verkeerd verdeelde. Zodra zijn ouders weer opnieuw een beroep op hem deden, iets vroegen of gewoon iets aangaven, kropen er oude koeien uit de sloot. Opgekropte gevoelens kwamen boven wat leidde tot een situatie waarin hij niet meer wist wat hij deed.


Wat er in feite gebeurde is dat mijn vriend zijn energie rechtstreeks in zijn ring van 15 (of zelfs ring van 50) stopte. Daarbij sloeg hij niet alleen zichzelf over, maar ook zijn ring van 5 en 15. Veiligheid en vertrouwen ontbrak, als ook de energie en de ruimte om zich bewust te zijn van zijn eigen grenzen.


Vanaf het moment dat hij bewuster zijn energie verdeelde, energie ging eerst naar zichzelf, dan naar zijn ring van 5, dan pas naar zijn ring van 15, was het probleem meteen opgelost.

De ring van 5 in je leven als ondernemer

Als ondernemer begeef je je op een pad van groei en succes, maar dit traject gaat niet altijd over rozen. Het gezegde "hoge bomen vangen veel wind" wordt maar al te waar als je bedrijf groeit en bloeit. Succes trekt niet alleen lof aan, maar vaak ook kritiek, jaloezie en afgunst. Zo kan er opeens een hatelijke opmerking komen onder je post op social media, krijg je een bommail van je klant, of merk je dat de relaties met collega ondernemers verwatert, omdat jij als ondernemer gewoon sneller groeit dan zij. Kortom: vele situaties die je makkelijk kan oplossen met de ring van 5.

Hoe navigeer je door deze uitdagingen en behoud je een positieve koers?

 • De Ring van 5 is de kern van je ondersteuning. Kies mensen die in je geloven, je uitdagen en je laten groeien. Denk hierbij aan mentors, partners en vrienden die jouw visie delen.
 • De Ring van 15 omvat niet alleen collega's en zakenpartners, maar ook mastermindgroepen. Deze groepen bestaan uit gelijkgestemde ondernemers die begrijpen wat het betekent om te ondernemen. Hier vind je steun, ideeën en gedeelde ervaringen.
 • Weet wie in je Ring van 50 thuis hoort. Minimaliseer de impact van negatieve invloeden door bewust afstand te houden van mensen die jouw succes niet gunnen. Beschouw deze ring als een bufferzone voor je energie.
 • Zoek actief naar lotgenotencontact. Ondernemers begrijpen de uitdagingen van het vak als geen ander. Neem deel aan community's, bijeenkomsten en forums waar je ervaringen kunt delen en waardevolle connecties kunt opbouwen.
 • Sluit je aan bij mastermind groepen. Deze groepen bieden een platform voor creatieve ideeën, gezamenlijke oplossingen en een gedeelde visie. Dit zijn de plekken waar innovatie en groei gedijen.
 • Laat je niet verleiden tot veranderingen die niet bij jou passen. Authenticiteit trekt niet alleen de juiste mensen aan, maar versterkt ook je geloofwaardigheid.
 • Richt je aandacht op positieve feedback. Omring jezelf met mensen die jouw successen vieren. Dit versterkt je motivatie en helpt je gefocust te blijven op je doelen.
 • Zie weerstand als een leermoment. Kritiek kan waardevolle inzichten bieden voor bedrijfsverbeteringen. Analyseer de bron en zoek naar mogelijkheden tot groei.

Als ondernemer ben je niet alleen een visionair voor je bedrijf, maar ook een hoeder van je eigen mentale welzijn. Actief omringen met positieve invloeden, van je kerngroep tot uitgebreide netwerken, vormt de sleutel tot een duurzaam en vervullend ondernemerschap. Ondernemen is een reis die je niet alleen hoeft te maken; zoek de juiste mensen op, deel ervaringen en versterk elkaar in de weg naar succes.

Iemand uit mijn eigen team vroeg me of ik mijn klant überhaupt wel ken!


Ik werkte ooit samen met een collega die als onderdeel van mijn team met mijn klanten werkte. Ik kreeg een verwarrende en emotionele mail van mijn klant, waarin ze me vertelde dat mijn teamlid haar vertelde dat wat ik haar adviseerde, ze helemaal niet nodig had. Toen ik mijn teamlid hiermee confronteerde, zei ze doodleuk: "tja, als ik het er niet mee eens ben, dan kan ik toch niet klakkeloos uitvoeren waar ik niet achter sta?"


Ik begreep gewoon niet hoe een lid uit mijn team zonder overleg mijn klant tegenstrijdige adviezen kon geven, die mijn bedrijf eerder schaadden dan goed deden. Geirriteerd maar ook verward nam ik afstand.


Wat ik in zo'n situatie doe is dat ik iemand raadpleeg die mij en mijn beweegredenen kent als geen ander: mijn vrouw Sandra. Zij deelt vaak inzichten waar ik zelf nog niet over heb nagedacht, of bevestigd mijn frustratie en dat ik stappen mag of moet ondernemen.


Naast haar mening biedt ze me dan ook een luisterend oor en emotionele steun. Ze moedigt me aan om mijn gevoelens te uiten en helpt me met het omgaan met de stress van het conflict.


Als ik echt zou ontploffen en mijn bloed zou koken van woede (wat het bijna nooit doet), had ze ook nog eens kunnen bemiddelen en zelf contact op kunnen nemen met het betreffende teamlid. 

Ze is dus onderdeel van mijn ring van 5, ook voor mijn rol als ondernemer, en herinnert mij aan mijn kernwaarde en bedrijfsvisie. Ze helpt me met het nemen van beslissingen die consistent zijn met deze waarden, zelfs te midden van het conflict.

Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om afscheid te nemen van dit teamlid. Ik bedacht in alle rust een nieuwe tactiek die me veel tijd en veel onkosten zou besparen. Ik bracht mijn team terug van 4 personen naar 2.


Conclusie

Mijn Ring van 5 is niet alleen een theorie; het is de levensader van mijn bestaan, de betrouwbare aanwezigheid die me door en door kent. In de stormen van onrust, zowel in mijn persoonlijke als zakelijke leven, waren zij mijn kalme oase van steun en begrip. Succes heeft voor mij een gezicht gekregen, niet in de kille cijfers, maar in de warme glimlach van degenen die zij aan zij met mij hebben gestreden.


Het afgelopen jaar was een ware rollercoaster voor mijn bedrijf en mij. De groei was soms overweldigend, en de uitdagingen waren niet altijd gemakkelijk te omarmen. Maar te midden van die ups en downs besefte ik dat mijn Ring van 5 niet alleen getuige is van mijn reis, maar ook de stuwende kracht erachter. Samen hebben we niet alleen mijn bedrijf laten groeien; we hebben samen mijn eigen grenzen verlegd.


De toekomst lijkt soms onzeker en beangstigend, maar ik koester de wetenschap dat mijn Ring van 5 er altijd zal zijn. In hun vertrouwde aanwezigheid weet ik dat ik elke uitdaging kan aangaan en elk obstakel kan overwinnen. Het is niet alleen een theorie die ik toepas in mijn leven; het is een levensfilosofie die me leert dat, hoe groot de groei of de angst ook is, samen staan we sterk en kunnen we alles aan. Dus, met mijn Ring van 5 aan mijn zijde, kijk ik vol vertrouwen en vastberadenheid uit naar wat de toekomst te bieden heeft.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>