december 15

Neuromarketing: zo maak je pas écht impact op social media

0  comments

Inleiding

De meeste social media posts zijn oersaai


Het staat inmiddels groot midden op mijn homepage: 75% van alle ondernemers doen uitingen waar geen slapende hond wakker van wordt. En dat is echt zo! Wanneer ik naar een willekeurige social media tijdlijn kijk, zie ik uitingen als: "ik breng je meer rust in je hoofd" (= vitaliteitscoaches), "ik breng je meer werkgeluk" (= loopbaan coaches) of "ik breng meer rust en harmonie binnen het gezin" (= gezinscoaches). Zo'n artikelen zijn echt heel leuk hoor, maar ik merk dat ik dan ook tegelijkertijd denk: "Wat zeg je nu eigenlijk? Wat bedoel je?". Ik word er niet meteen door geraakt, en wanneer mijn tijdlijn volstroomt met social media posts, zijn dit de eerste posts die ik oversla.


Als je niet weet wat je doet op social media, zien slechts 10% van al je volgers je post


Ik merk dat veel ondernemers niet zo goed weten waar ze over moeten schrijven. Ze zijn al lang blij dat er iets uit hun vingers komt, rennen naar hun laptop, schrijven hun post en publiceren het meteen. Daarna volgt een frustratie die misschien wel dagen lang kan aanhouden om dat er te weinig gebeurt met diezelfde post. Wist je dat wanneer je niet weet wat je doet, je post slechts 10% van al je volgers bereikt op social media? Dat komt doordat het algoritme de eerste twee uur na het posten van je blog kijkt hoeveel impact je met je post maakt. Wanneer die post dan al vrij weinig doet blijft het bij die paar volgers die toevallig je post voorbij zien komen.


Stop met infotainment


Het is dus van groot belang dat jij je post zo schrijft dat je meteen een goede eerste indruk maakt. Een eerste indruk maak je immers maar één keer. Daarbij is het van groot belang te beseffen dat de meeste volgers op social media totaal niet geïnteresseerd zijn in jouw product of dienst en dat ze daar de noodzaak niet van inzien. Een blog waarin je tips en adviezen deelt en waarbij het overduidelijk is dat je eigenlijk iets probeert te verkopen, heeft dan geen zin. Dat noem ik infotainment.


Start met entertainment


Wat echt werkt, is dat je verhalen vertelt die in eerste instantie leuk zijn om te lezen. Een verhaal waar jij dingen durft te delen, ook over jezelf en je eigen transformatie, die je misschien nog nooit eerder hebt durven delen. Alles draait om een emotionele connectie. Dat je laat zien dat jij als geen ander je volger begrijpt. Dat je daarmee de drempel verlaagt voor je volger om toe te kunnen geven dat hij überhaupt een probleem heeft. In feite staan de meeste volger op social media voor een rood stoplicht. Ze vinden het spannend om te veranderen en blijven het uitstellen omdat ze denken dat de transformatie waar ze zo naar verlangen nog veel spanneder is dan de pijn die ze nu ervaren. Het is aan jou om met een persoonlijke boodschap vertrouwen te wekken en te laten zien dat het niet zo is. Dit noem ik entertainment.

Hoe weerstand en angst ons soms tegenhoudt om actie te ondernemen


Jaren geleden deelde een collega van mij deze metafoor. Veel ondernemers staan voor een rood stoplicht. Ze hebben een probleem of uitdaging waar ze graag van af willen, want dat probleem doet zeer. Het veroorzaakt een pijn. Maar wanneer ze kijken naar de reis die ze moeten afleggen, is het net alsof ze een weiland moeten oversteken vol met landmijnen en dinosaurussen. Wanneer ze naar de reis kijken die ze moeten afleggen, worden ze overvallen door een gevoel van angst. Een angst die zo groot is, dat ze gewoon voor het stoplicht blijven staan.


Wanneer jij echter kijkt naar hetzelfde weiland, dan zie je dat de landmijnen geen landmijnen zijn, maar molshopen. De dinosaurussen zijn geen dinosaurussen maar reclame borden. Dit is waar jouw marketing over mag gaan. Het mag persoonlijk zijn, vertrouwen geven. Jij mag als ondernemer je klanten laten zien dat de reis die ze maken helemaal niet zo spannend is en dat als jij het kan, zij het ook kunnen.


De cruciale rol van neuromarketing


Ik roep al jaren: "enterainment boven infotainment". Dat is niet alleen mijn eigen overtuiging, dat is ook wat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond. Wanneer je naar neuromarketing kijkt, en dus de werking van ons brein bestudeert, zie je ook waarom dat zo is. De geheime formule van neuromarketing deel ik met je in dit artikel.


Neuromarketing laat zien dat ons brein eigenlijk uit drie delen bestaat. 

01

het reptielenbrein (automatische piloot)

Het reptielenbrein, ook bekend als de hersenstam, is het oudste en meest primitieve deel van de menselijke hersenen. Het is gelegen aan de basis van de hersenen en reguleert fundamentele overlevingsfuncties zoals ademhaling, hartslag, en lichaamstemperatuur. De term "reptielenbrein" benadrukt de evolutionaire oorsprong van dit breinsegment, dat vergelijkbaar is met de hersenen van reptielen.


Dit breinsegment stamt af van de vroegste gewervelde dieren en is verantwoordelijk voor onmiddellijke reacties op externe prikkels. Het handhaaft basale instincten zoals vechten, vluchten, voeden, en voortplanten.


Het reptielenbrein is gericht op overleving en functioneert grotendeels onbewust, waardoor snelle en automatische reacties mogelijk zijn zonder tussenkomst van hogere cognitieve processen. Ik noem dat ook wel de automatische piloot, het reageren op dingen, zonder daar bewust over na te denken.

hoe raak je met je post het reptielenbrein?


Wanneer jij de social media tijdlijn opent, en je de eindeloze stroom aan posts voorbij ziet komen, is het reptielenbrein degene die met een stemmetje in je hoofd zich afvraagt: "Wat heb ik hier aan?". Je moet nog een besluit nemen of je überhaupt die posts gaat lezen of niet. Het reptielenbrein denkt in eerste instantie aan alles wat nodig is om te overleven. Dat betekent dus dat je volger in eerste instantie heel egoïstisch is. Hij gaat jouw post pas lezen als hij het eigen belang ervan inziet.

Je kan het reptielenbrein een zetje in de juiste richting geven door:

  • een plaatje te koppelen aan je post die op zichzelf al een verhaal vertelt - het reptielenbrein reageert sterk op visuele prikkels. Jouw volger leest pas als zijn nieuwsgierigheid getrokken wordt. Opvallende afbeeldingen of videos kunnen de aandacht snel pakken en een reactie triggeren.
  • een pakkende titel wekt nieuwsgierigheid - korte, krachtige titels waarbij je volger zich afvraagt, "hé, waarom zeg je dat nou?", trekken de aandacht en maken je volger nieuwsgierig. Zo'n titel zet het reptielenbrein aan tot het willen verkennen van de inhoud (zo trok mijn titel: "elke ondernemer zou meer mogen lijken op Donald Trump", absoluut de aandacht, terwijl ik niet eens een fan van hem ben).
  • leg een emotionele connectie - een post die een lach of een traan opwekt, een gevoel van medeleven of begrip hebben een directe invloed op het reptielenbrein en maken meer kans om in het geheugen van je volger te blijven hangen.
  • hanteer een eenvoudige maar duidelijke boodschap - een duidelijke en directe boodschap verhoogt de kans dat je boodschap wordt begrepen en onthouden. Je mag als ondernemer dus echt wat minder lief zijn en je volger op een duidelijke maar liefdevolle manier confronteren en zelfs een beetje shockeren. Laat je volger zien dat hij zijn oplossing niet altijd in de juiste hoek zoekt en durf hem daarmee te confronteren.
02

het zoogdierenbrein (emotie)

Het zoogdierenbrein, ook bekend als het limbisch systeem, vormt de emotionele kern van ons brein. Het is geëvolueerd uit het reptielenbrein en is verantwoordelijk voor emoties, sociaal gedrag en geheugen.


Dit breinsegment gaat verder dan overleving en streeft naar verbinding. Het is de bron van onze emoties, zoals liefde, vreugde en angst. Hier vinden we ook de zetel van ons geheugen, waarbij herinneringen gekoppeld worden aan emotionele ervaringen.


In de context van social media speelt het zoogdierenbrein een cruciale rol. Het hunkert naar emotie en verbinding. Posts die inspelen op deze emotionele triggers hebben de kracht om diepgaande reacties op te roepen.


Of het nu gaat om het delen van inspirerende verhalen, het creëren van een gevoel van gemeenschap, of het oproepen van nostalgische herinneringen, het zoogdierenbrein is de poortwachter van emotionele betrokkenheid op social media. Het bepaalt of een post wordt ontvangen als "dit raakt me" of simpelweg "interessant".


In wezen is het zoogdierenbrein de drijvende kracht achter het verlangen naar menselijke verbinding op social media. Het verlangt naar verhalen die resoneren op emotioneel niveau, waardoor een diepere band ontstaat tussen de maker en de ontvanger. Het begrijpen van deze emotionele kern is essentieel voor het creëren van content die niet alleen wordt gezien, maar ook gevoeld.

hoe raak je met je post het zoogdierenbrein?


Het reptielenbrein maakt in principe dus de keuze of je post daadwerkelijk gelezen wordt of niet. Maar het zoogdierenbrein maakt de keuze of je volger na het lezen van de eerste zin wel of iet afhaakt.


Hier is het dus belangrijk om te beseffen dat veel ondernemers op het verkeerde niveau communiceren. Wanneer jij overduidelijk iets probeert te verkopen, besluit het zoodierenbrein dat het niet interessant is.


In deze fase is je volger absoluut niet van plan om iets te kopen, met name omdat  hij de noodzaak ervan nog niet inziet. Hij staat nog steeds voor dat rode stoplicht. Je volger heeft geen probleem (denkt hij), of hij is ervan overtuigd dat hij een klein probleem heeft die hij heus wel zelf kan oplossen.

  • vertel een verhaal - een verhaal activeert het zoogdierenbrein op een krachtige manier. Een verhaal zorgt ervoor dat je volger zich herkent in je verhaal. Deze herkenning zorgt ervoor dat je volger door blijft lezen. Je post begint dus altijd met een alinea die zo geschreven is dat je volger denkt: "hé, dat heb ik ook".
  • vertel belevend - het zoogdierenbrein reageert sterk op emoties. Schrijf dan ook belevend, in de tegenwoordige tijd, zodat je volger het gevoel heeft dat hij naast je staat terwijl je jouw verhaal vertelt. Deel ook jouw eigen emoties, wat het met jou doet in je post.
  • laat zien dat je volger niet alleen staat - door te vertellen dat niet alleen jij maar ook een groot aantal van de klanten die je al geholpen hebt, met dezelfde problemen kampen, creëer je verbinding, vertrouwen en verbondenheid. Een cruciaal onderdeel.
  • laat zien dat jij ook maar een mens bent - laat zien dat jij niet alleen de expert bent, maar dat ook jij in het verleden tegen problemen bent aangelopen, dat het niet altijd makkelijk was. Deel daarbij niet alleen je kwetsbaarheid (want dan gaan mensen een coach of trainer aanraden die je kan helpen), maar laat ook je expertise zien.
  • houd het positief - het zoogdierenbrein hecht waarde aan positieve associaties, dus content die emoties oproept, zoals vreugde, liefde of sympathie. Creëer dus een positieve associatie en maak de impact sterker.

Veel ondernemers slaan deze stap over. Maar zonder het zoogdierenbrein maakt jouw post geen impact. En impact is nodig om je volger te helpen om in actie te komen en om een weloverwogen besluit te maken.

03

het mensenbrein (denken)

Het mensenbrein, ook bekend als de neocortex, is het meest ontwikkelde en complexe deel van het menselijk brein. Het bevindt zich bovenop en rondom de oudere hersenstructuren, zoals het zoogdieren- en reptielenbrein. De neocortex is verantwoordelijk voor hogere cognitieve functies en speelt een sleutelrol bij het maken van bewuste keuzes, redeneren, plannen en probleemoplossing.


De oorsprong van het mensenbrein gaat terug tot de evolutie van primaten en heeft zich gedurende miljoenen jaren ontwikkeld. Het onderscheidt zich door zijn grote omvang en complexe structuur, vooral in vergelijking met andere diersoorten.


In relatie tot social media speelt het mensenbrein een cruciale rol bij het verwerken van informatie, het maken van bewuste beslissingen en het vormen van langdurige herinneringen. Social media-posts die het mensenbrein effectief willen beïnvloeden, moeten rekening houden met de behoefte aan duidelijke informatie, overtuigende argumentatie en emotionele verbinding.


Het bewuste denkproces van het mensenbrein stelt volgers in staat om bewuste keuzes te maken en een diepgaande relatie met de gepresenteerde content op te bouwen.

hoe raak je met je post het mensenbrein?


Het mensenbrein is het nieuwste deel van het brein. Het is belangrijk dat je beseft dat het reptielenbrein het oudste deel is en dus het eerste deel wat wordt geactiveerd wanneer er een externe prikkel binnenkomt.


Het reptielenbrein staat dus voor de automatische piloot. Het handelen van je volger wordt duidelijk wanneer je beseft dat het mensenbrein vaak pas veel later wordt geactiveerd en dat dit in eerste instantie vaak vergeten wordt. Het is dus logisch dat bewust handelen vaak moeilijk is voor je volger!


Het zoodierenbrein staat voor het maken van impact. Hier worden emoties verwerkt en pijnprikkels gereguleerd. Een juiste keuze maken kan niet zonder dat je impact maakt. Met andere woorden: wanneer je een post schrijft die alleen de logica raakt, dan maak je geen impact en volgt er geen actie.


Wanneer je dus een post schrijft waarin je jouw volger laat nadenken over de keuze die hij moet maken, ben je vaak bezig met het delen van tips en adviezen. Tips en adviezen geven zorgt ervoor dat je volger gaat nadenken en gaat analyseren. Zonder dat je impact maakt, komt hier waarschijnlijk alleen maar uitstelgedrag van. Je volger moet dan nog "even nadenken". 


Een goede post heeft dus een goede opbouw: eerst een pakkende titel en een opvallend plaatje. Dan een alinea waarin de volger zich herkent waardoor hij verder gaat lezen. Uiteindelijk volgt het cruciale inzicht en de actie die je volger niet kan weerstaan.


In het kort: een infotainment post (tips en adviezen) verdwijnt na 5 minuten al uit het hoofd van je volger. Hij is je dan weer vergeten. Een entertainment post maakt impact en blijft nog lange tijd resoneren bij je volger, ook nadat hij zijn telefoon heeft weggelegd of nadat hij zijn laptop heeft dichtgeklapt.

Infotainment en Entertainment

Een infotainment post gaat dus over tips en adviezen en is na 5 minuten alweer verdwenen uit het hoofd van je volger. Daar maak je geen inmpact mee. Een infotainment post is niet zinloos, maar heeft een ander doel. Het is met name geschikt voor de volgers die jou al kennen via mond tot mond reclame of omdat ze je al een tijdje volgen. Een infotainment post kan handig zijn wanneer je bestaande connecties uit je netwerk wil heractiveren.


Een entertainment post gaat over het leggen van een emotionele connectie, waarbij je volger nog lange tijd aan je blijft denken. Het doel hiervan is niet om van je volger direct een betalende klant te maken, ook omdat je weet dat het tijd nodig heeft voordat je volger inziet dat zijn probleem groter is dan dat hij had verwacht. Het duurt even voordat je volger er aan toe is om jouw hulp te accepteren. Een entertainment post is cruciaal waarbij je de basis legt voor een langdurige relatie met je volgers.


Wanneer je dit verschil goed kent en je hier gericht op schrijft, ben je in staat om elke maand zowel bestaande volgers te heractiveren, en om nieuwe volgers aan te trekken. 


Mijn advies: als je drie keer in de week zichtbaar bent op social media, schrijf dan twee entertainment posts, waarbij je nieuwe relaties aangaat, en een infotainment post waarmee je bestaande volgers heractiveert.


Tags

impact, impact maken, mensenbrein, neuromarketing, reptielenbrein, zoogdierenbrein


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>