september 15

Ken je de positieve desintegratie theorie van Dabrowski?

0  comments

Inleiding

Ik ben opgegroeid in een gezin met 4 kinderen, waarvan ik de jongste was. Eén ding was opvallend: daar waar mijn broer extraverter en stoerder was, was ik gevoeliger, introvert en een dromer. In die tijd was er weinig bekend over gevoelig zijn, en binnen mijn gezin werd er niet over gevoelig zijn gepraat. Ik probeerde me aan te passen aan mijn omgeving, om extraverter te zijn, om minder gevoelig te zijn, en meer een doener, in plaats van een dromer. Maar tot mijn grote frustratie lukte dat niet. Ik voelde me anders en soms ook alleen.


Wat is Positieve Desintegratie ?

Dat veranderde in een klap toen ik in aanraking kwam met de theorie van Kazimierz Dabrowski (1902 - 1980), een Poolse psycholoog, psychiater en arts. In zijn theorie schetst hij de 5 lagen van persoonlijke ontwikkeling en groei, die vaak worden aangedreven door innerlijke conflicten en hoe ze kunnen leiden tot een 'positieve desintegratie'. Hierbij worden oude overtuigingen en waarden uitgedaagd en verstoord, wat uiteindelijk kan leiden tot een hogere laag van bewustzijn en morele ontwikkeling.


Dit verklaarde alles voor mij. Waarom ik me anders voelde, dat dit juist iets positiefs is. Dat het niet alleen een grote invloed had op hoe ik me voelde in mijn persoonlijke situatie, maar ook hoe het mij als ondernemer beïnvloedde. Het was alsof ik eindelijk een kompas had om mijn eigen pad te volgen en mijn eigen waarde te ontdekken. En dat wil ik graag met jullie delen, want ik geloof dat de kennis van de 5 lagen van Dabrowski niet alleen persoonlijke groei kan stimuleren, maar ook zakelijk succes kan bevorderen. Lees verder om te ontdekken hoe deze theorie jouw leven en onderneming kan veranderen.

Positieve Desintegratie van Kazimierz Dabrowski

Positieve Desintegratie: 5 lagen van persoonlijke ontwikkeling en groei 

01
Laag 1 - Niets aan de hand (Primitieve Integratie)

Mijn dochter bracht het gisteravond op een prachtige manier onder woorden. "Pap," begon ze, "mijn eerste herinneringen ontstonden pas toen ik 7+ was. Toen kon ik pas herinneringen opslaan en die terughalen. Toen pas werd ik onzeker, omdat ik opeens voelde wat er van me verwacht werd. Door de juf, door de klasgenoten, door jou en mama".


In deze eerste fase van persoonlijke groei heb je in feite nergens last van. Je bent je er in elk geval niet bewust van. Persoonlijke ontwikkeling ontstaat eigenlijk pas wanneer je die frustratie voelt dat je niet meer kan voldoen aan alle verwachtingen die mensen om je heen van je hebben. Dat je van binnen iets anders voelt dan dat je van buiten kan laten zien. Dat er soms een innerlijke strijd plaatsvindt, diep van binnen, die er later opeens zo hevig is, dat je er niet meer omheen kan.


Bij kinderen zie je dat vaak rondom hun 7e levensjaar, toen mijn zoon aangaf dat hij zijn toenmalige vriendjes opeens niet meer zo leuk vond (maar gemeen en wat te stoer). Ik werd me hier pas echt bewust van tussen mijn 10e en 12e verjaardag.


Het constante aanpassen aan mijn omgeving was iets wat niet meer lukte. Ik besloot dat het tijd werd voor een nieuwe aanpak. Het was een periode waarin ik bewust besloot om iets aan mijn persoonlijke ontwikkeling te gaan doen. En daar ben ik nooit meer mee gestopt.


Deze eerste laag van positieve desintegratie, primitieve integratie genaamd, markeert het begin van persoonlijke groei, zelfs al zijn we ons er op dat moment vaak niet van bewust. Het is pas later, wanneer we de druk voelen om aan verwachtingen te voldoen en innerlijke conflicten beginnen te ervaren, dat we beseffen dat er meer schuilgaat onder de oppervlakte. Het is het begin van een reis naar een dieper begrip van onszelf en onze eigen waarden.

02
Laag 2 - Ontwaken (Desintegratie)

Laag 2 voelde voor mij als 'ontwaken'. Ik begon vragen te stellen over alles wat ik tot dan toe had geleerd. Waarom mag je als man niet gevoelig zijn? Waarom ligt daar zo'n taboe op? Wie heeft dat besloten? Waarom lijkt het soms zo verkeerd om een introvert persoon te zijn, een dromer?


Ik ontdekte iets wat ik de 'automatische piloot' noem: het automatisch handelen volgens de normen en waarden die je tot dat moment hebt geleerd. Normen en waarden waar je nooit aan hebt getwijfeld, en die je hebt meegekregen tijdens je opvoeding. Je hebt er nooit aan getwijfeld, tot het moment dat je je eerste innerlijke conflict ervaart.


Bij elke keuze die je dan maakt, kijk je eerst naar wat anderen zouden doen. En ook al weet je diep van binnen dat de keuze die je maakt niet bij je past, doe je het toch, omdat iedereen het doet. Je probeert in deze fase sociale afwijzing te voorkomen en blijft in de comfortzone waarin alles hetzelfde blijft.


Hooggevoelige personen ervaren meer prikkels dan anderen, omdat er gewoon meer serotoninehormoon aanwezig is in hun lichaam (het maakt de zintuigen scherper). Dat zorgt er dus ook voor dat er sneller een innerlijk conflict ontstaat en de behoefte tot veranderen en persoonlijke groei groter wordt.


"Op een dag zat een vriendin van Sandra bij ons op het terras en klaagde over hoe moeilijk de opvoeding van haar zoon soms was. Ik was toen vitaliteitscoach en behandelde ook kinderen in mijn praktijk. Toen ik enthousiast vertelde hoe ze dit makkelijk kon oplossen, pakte de vriendin haar telefoon uit haar tas en begon ze tijdens het gesprek haar e-mails te checken. Het was duidelijk dat ze wilde klagen, maar nog niet bereid was om echt in actie te komen."


Dit is typerend voor iemand in laag 2. Uit angst om op te vallen of uit vrees voor sociale afwijzing blijven velen in deze fase vastzitten in de comfortzone van klagen zonder concrete acties te ondernemen. Dit kan leiden tot een grotere innerlijke strijd. Je voelt het verlangen om je eigen keuzes te maken en meer te doen wat je écht wilt, maar je bent nog niet klaar om ernaar te handelen. Dit kan resulteren in een innerlijke impasse.

Voorbeeld van iemand uit deze laag

Dit liedje van Brigitte Kaandorp illusteert heel goed hoe het leven er uit ziet van iemand die in deze laag verkeert. Met name de innerlijke strijd die ontstaat, komt goed naar voren. Ik heb er vaak naar gekeken en er stiekem hard om moeten lachen. Het is zo herkenbaar!

03
Laag 3 - Uit de comfort zone (Spontane Multilevel Desintegratie)

"Pap, hoe weet ik nu wat het verschil is tussen gevoel en verstand?", vroeg mijn dochter op een dag. "Hoe kan het dat een weloverwogen beslissing soms toch verkeerd uitpakt?"


Het waren deze vragen die me lieten beseffen dat ik niet langer kon blijven handelen zoals ik gewend was. De theorie van de automatische piloot schudde me wakker en gaf me een dringende behoefte om mijn eigen keuzes te maken, zonder me te veel te laten leiden door wat anderen dachten. Het voelde als een onontkoombaar pad, en ik kon niet meer terug.


Deze fase draait om bewuste keuzes maken, waarbij je soms pas achteraf beseft dat je toch weer op de automatische piloot hebt gevaren, gedreven door je verstand. Die keuzes, die je onbewust maakt, kunnen leiden tot teleurstellingen omdat je achteraf inziet dat ze niet echt bij je passen.


"In deze periode merkte ik dat ik steeds meer luisterde naar wat goed voelde voor mij. Bijvoorbeeld, de beslissing om alleen nog naar verjaardagen te gaan waar ik me echt op mijn gemak voelde, nam ik heel bewust op gevoel. Soms ging ik echter toch uit verplichting met Sandra mee naar een verjaardag, omringd door familie of vage kennissen, en dan besefte ik pas dat ik, ondanks mijn voornemen, op de automatische piloot was meegegaan. Het voelde niet altijd goed om daar te zijn."


Fase 3 wordt gekenmerkt door zelfontdekking en het maken van keuzes die echt in lijn zijn met je innerlijke gevoelens en waarden. Het betekent ook dat sommige mensen weerstand kunnen bieden omdat ze de nadruk leggen op persoonlijke groei. Het voelt soms als een sprong in het diepe, maar je doet het omdat het goed voelt voor jou en omdat het hoog tijd is om naar jezelf te luisteren.

04
Laag 4 - Bewust (Geleide Multilevel Desintegratie)

"Waarom moet jij zo nodig verkondigen dat je kinderen zo bijzonder zijn? Dat zijn ze helemaal niet," kreeg ik te horen toen een bekende mijn posts over mijn kinderen las.


Het deed me beseffen dat ik niet langer de jongen ben die ik ooit was.


Tegenwoordig maak ik keuzes die goed voelen voor mij, zoals het delen van persoonlijke verhalen omdat ik dat leuk vind, en omdat ik merk dat het echt resoneert op social media. Mijn kinderen zijn voor mij een bron van inspiratie, en met hun zegen vertel ik graag over onze avonturen.


In deze fase leef ik zo bewust dat kritiek en weerstand van anderen me minder raken dan ooit. Ik begrijp dat niet iedereen dezelfde weg bewandelt en dat is helemaal prima.


Het mooie is dat ik heb geleerd dat er geen goede of foute keuzes bestaan. Sommige mensen blijven hun hele leven "laag 1" mensen, en dat is prima. Anderen voelen de drang om te veranderen, om persoonlijke groei na te streven, en dat is ook oké.


"Wanneer ik te hard werk, voel ik mijn lichaam schreeuwen om rust. Daarom heb ik gewerkt aan mijn ochtend- en avondrituelen, en besef ik dat ik niet langer 24 uur per dag wil aanstaan. Ik eet gezond en sport regelmatig omdat dat voor mij de beste manier is om mijn hoofd leeg te maken. Maar met al deze keuzes realiseer ik me dat succes, of het nu privé of zakelijk is, soms meer weerstand oproept. Kritiek kan komen van familie, vrienden, kennissen of zelfs volgers op social media. Maar niet alle kritiek zegt iets over mij. Soms zegt kritiek meer over de angsten die anderen ervaren, angsten die ze zelf vaak niet eens onder ogen zien, maar die voor mij duidelijk zijn. Soms kies ik ervoor om erop te reageren, soms weet ik dat het beter is om het te laten gaan."


Laag 4 betekent voor mij dat ik mezelf volledig accepteer. Traumatische gebeurtenissen uit het verleden hebben littekens op mijn ziel achtergelaten, littekens die soms nog steeds pijn doen, maar dat is oké. Ik kan die pijn voelen en even later loslaten. Het is een fase waarin ik leef volgens mijn eigen melodie, wetende dat het oké is als anderen een ander deuntje volgen.

05
Laag 5 - Diep geworteld (organisatie van een Hogere Orde)

In veel Afrikaanse stammen vinden we de figuur van de wijze dorpsoudste, een persoon naar wie de stamleden vaak toekomen voor raad en advies. Deze dorpsoudste straalt een diepe innerlijke rust uit, beoefent regelmatig meditatie, en lijkt altijd kalm te blijven, zelfs in turbulente tijden. Kritiek lijkt hem niet te deren; hij beschouwt het zonder oordeel. Hij mengt zich niet zomaar in zaken, tenzij hem erom wordt gevraagd.


Ik stel me voor dat iemand die in laag 5 van positieve desintegratie verkeert, veel gemeen heeft met deze wijze dorpsoudste. Het zijn vaak visionairs of spirituele leiders die deze laag bereiken, zoals de inspirerende figuur van de Dalai Lama.


"Er gaat een verhaal dat toen de Dalai Lama ooit op bezoek was in een drukke westerse stad, hij werd omringd door bewonderaars en mensen die zijn advies zochten. Terwijl de menigte steeds groter werd, leek hij onverstoorbaar te blijven, glimlachend en vriendelijk tegen iedereen.


Een journalist vroeg hem later: "Hoe blijft u zo kalm en geduldig te midden van zoveel chaos en drukte?"


De Dalai Lama antwoordde rustig: "Als iemand een geschenk voor je wil geven en jij weigert het geschenk, van wie is het geschenk dan nog steeds?"


Deze anekdote benadrukt het diepe begrip dat iemand in laag 5 heeft bereikt. Ze zijn in staat om de wereld en de mensen om hen heen te beschouwen zonder zich gehecht te voelen aan de chaos en drukte. Ze begrijpen de kunst van het loslaten en blijven innerlijk kalm te midden van alle externe uitdagingen, zoals de Dalai Lama in dit verhaal."


In deze fase hebben ze een diep begrip van zichzelf en hun innerlijke waarden bereikt. Ze kunnen complexe problemen oplossen en hebben het vermogen anderen diepgaand te begrijpen en te begeleiden. Maar ze zijn zich ook bewust van het belang van timing en plaats; ze weten wanneer het gepast is om discussies aan te gaan en wanneer het beter is om te zwijgen.


Deze laag wordt gekenmerkt door een diepgaand gevoel van innerlijke vervulling en vrede. Mensen in laag 5 hebben de capaciteit om anderen te inspireren en een blijvende positieve invloed uit te oefenen op hun gemeenschap en de wereld. Het is een fase waarin persoonlijke groei en het dienen van anderen hand in hand gaan.

Toepassen op Persoonlijk Niveau

Het begrijpen en toepassen van Dabrowski's theorie van positieve desintegratie heeft voor mij persoonlijk een onschatbare bron van innerlijke rust en begrip gebracht. Het heeft me geholpen om mijn eigen innerlijke wereld beter te begrijpen en mijn unieke groeipad te omarmen.


Soms merk ik dat mensen om me heen me niet altijd begrijpen, vooral als ik me in laag 3 of 4 van positieve desintegratie bevind. Ik realiseer me nu dat dit komt doordat ze misschien minder bewust leven en zich minder bewust zijn van hun innerlijke conflicten en groeiprocessen. Dit besef heeft me geholpen om minder te oordelen en meer begrip te tonen voor anderen.


Een waardevolle les die ik heb geleerd van een collega is dat het omringen van jezelf met mensen die zich op een vergelijkbare laag van bewustzijn bevinden, je kan helpen om gemakkelijker om te gaan met mensen die zich op een lagere laag bevinden. Dit is geen kwestie van superioriteit, maar eerder van gedeelde ervaringen en begrip.

Belangrijk is dat ik me nu realiseer dat anders zijn niet slechter is. In Dabrowski's theorie betekent het bereiken van hogere lagen niet dat je beter bent dan anderen, maar dat je bewuster bent van jezelf en je innerlijke groeiprocessen. Het heeft me geholpen om te begrijpen dat we allemaal uniek zijn in ons groeipad en dat dat helemaal oké is.


Kortom, Dabrowski's theorie heeft me geleerd om mezelf en anderen te accepteren zoals we zijn, om begrip en mededogen te cultiveren, en om mijn eigen groeipad met innerlijke rust en vertrouwen te omarmen. Het is een geschenk dat ik koester en graag deel met anderen.


Toepassen op Zakelijk Niveau

In mijn ondernemersreis heb ik ontdekt dat Dabrowski's theorie niet alleen op persoonlijk vlak van onschatbare waarde is, maar ook op zakelijk niveau zijn vruchten afwerpt. Hier deel ik graag hoe ik deze inzichten in mijn bedrijf toepas.

  • Gerichte Doelgroep: Als ondernemer begrijp ik dat niet alle klanten op hetzelfde punt in hun persoonlijke ontwikkeling staan. Daarom richt ik me bewust op een specifieke doelgroep, mensen die zich op zijn minst op laag 3 van positieve desintegratie bevinden. Waarom? Omdat zij vaak degenen zijn die zichzelf willen verbeteren, die de noodzaak zien en bereid zijn te investeren in groei.
  • Actieve en Passieve Begeleiding: Binnen mijn bedrijf definieer ik twee benaderingen: actieve en passieve begeleiding. In de actieve vorm werk ik intensief met diegenen die klaar zijn voor verandering, die hun persoonlijke ontwikkeling omarmen en de stap willen zetten. In de passieve vorm deel ik inspiratie en kennis, en stimuleer ik anderen om te groeien, totdat ze zelf besluiten dat ze klaar zijn voor de intensievere begeleiding.
  • Inspiratie en Stimulatie: Mijn rol als ondernemer gaat verder dan het aanbieden van producten of diensten. Ik wil mensen inspireren en stimuleren om bewuster te worden van hun eigen groeipotentieel. Dit kan hen helpen om innerlijke conflicten te begrijpen en stappen te zetten naar persoonlijke ontwikkeling.
  • Geduld en Empathie: Ik begrijp dat niet iedereen meteen klaar is voor verandering. Sommigen hebben meer tijd nodig om innerlijke conflicten te overwinnen en te groeien. Daarom ben ik geduldig en empathisch naar alle klanten, ongeacht hun huidige niveau van bewustzijn.

In mijn reis als ondernemer heb ik ontdekt dat Dabrowski's theorie niet slechts een kader is voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook een kompas voor het begeleiden van anderen op hun eigen weg naar groei. Het is een reis die ik met intens enthousiasme en toewijding volg, omdat ik oprecht geloof dat ieder individu de potentie heeft om bewuster en wijzer te worden, zij het op hun eigen unieke tempo en op hun eigen unieke wijze.


De impact van deze theorie beperkt zich niet tot mijn zakelijke activiteiten; het weeft zich ook door in mijn gezinsleven. Het is een onderwerp dat we regelmatig bespreken, vooral met mijn kinderen, die zich nog volop bevinden in de fase van bewustwording en persoonlijke groei. Het heeft ons allen geholpen om de complexiteit van het leven te begrijpen en ons bewust te worden van hoe vaak we problemen creëren waar er eigenlijk geen zijn.


Deze reis heeft een diepgaande invloed gehad op elke keuze die ik maak, zowel op persoonlijk als zakelijk gebied. Het is altijd al mijn droom geweest om deze inzichten op papier te zetten, omdat ik geloof dat dit een onderwerp is dat grondig overwogen moet worden. Ik hoop van harte dat deze woorden jou raken, net zoals deze theorie mij heeft geraakt, en dat je op jouw eigen tempo tot de conclusie komt dat persoonlijk en zakelijk succes binnen handbereik liggen met een meer bewuste levensstijl.


Tags

doelgroep analyse, impact maken, impactvolle content, kwaliteit, persoonlijke groei


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Deze posts zijn ook interessant:

Doelgroepanalyse en Exclusiviteit: Hoe Coaches de Juiste Klanten Aantrekken [update 19-07-2024]
78. Niet Gezien: Hoe Ik Mijn Angst voor Afwijzing Overwon
Ik heb een angst voor zichtbaarheid…!!
Is Nederland weggever moe? Absolute onzin (en hoe je het dan wel doet)! [update 20240531]

Heb je mijn laatste podcast al beluisterd?

In mijn "de online succesformule" podcast deel ik elke week waardevolle handige weetjes, technische tips en meer.

>